Over ons/About us


Het ontstaan van A.M. Andersen

Zo “cliché” als het klinkt, zo oprecht is ons verhaal. Namelijk het verhaal van de liefde tussen twee creatieve mensen die de basis vormen voor het ontstaan van A.M. Andersen. Naast de liefde voor elkaar, delen wij ook een grote passie voor het maken/ontwerpen van meubels, woonaccessoires en alles wat daarbij komt kijken.

Het begon allemaal in 2015 toen Alex naar Nederland verhuisde en begon met de opleiding tot meubelmaker op het HMC (Hout- en Meubileringscollege) in Amsterdam. Dit was een grote stap in de richting waar hij al heel lang over droomde. In Denemarken heeft Alex een diploma behaald op de schildersvakopleiding en werkervaring opgedaan bij verschillende bedrijven. Tijdens deze periode heeft een grote hoeveelheid ontwerpen en prototypen geproduceerd, maar kon hier zijn creativiteit niet de vrije loop laten. Het werd tijd om op eigen benen te staan en zélf te produceren. Het proces in eigen hand nemen, van begin tot eind, zo moest het gaan worden.

In deze periode is Marieke omgeschoold van kapster tot meubelstoffeerster. Deze opleiding heeft ze ook gevolgd op het HMC in Amsterdam. Haar passie voor creativiteit heeft hierdoor een nieuwe boost gekregen in de richting waar ze stiekem al een tijd naar verlangde. Zo vindt ze het heerlijk om oude stoelen of banken te renoveren en met de mooiste stof weer een nieuw leven te geven aan waardevolle objecten. Door onze krachten te bundelen kunnen we samen unieke projecten realiseren. Wij vullen elkaar op alle vlakken perfect aan en daarom is het nu tijd om onze zelfontworpen designs aan de meubelindustrie te introduceren.


Onze visie

De eerste stap is gezet en het avontuur in de meubelwereld kan beginnen! De designs van A.M. Andersen zijn geïnspireerd door een mix van de culturen uit Denemarken en Nederland, waardoor er een breedspectrum aan stijlen ontstaat. Wij introduceren de Danish/Dutch-design met een frisse look. Wij zien A.M. Andersen als een nieuwe generatie voor luxe, abstracte, out-of-the-box meubels/woonaccessoires. Niks is te gek voor ons. Doordat wij ruimdenkend zijn in onze ontwerpen, kunnen wij van elk idee, iedere schets, of elke constructietekening een uniek product leveren. En dat alles wordt aangekleed in onze eigen style. Natuurlijk is A.M. Andersen niet de enige op de markt.

Er zijn al veel designers/ontwerpers die naam hebben gemaakt in de meubelindustrie. Maar wat maakt A.M. Andersen nou zo uniek? Onze inspiratie komt voort uit het historische vakmanschap, het eeuwenoude ambacht waar bloed, zweet en tranen werden gebruikt om projecten met liefde tot een succes te brengen. Hierbij zijn onze designs meer van deze tijd. Meer berust op hoe vandaag de dag de wereld er uitziet.

Daarbij staat duurzaamheid hoog op ons lijstje. Wij zijn altijd opzoek naar de meest duurzame materialen van de hoogste kwaliteit. Gedurende het gehele productieproces zijn wij milieubewust aan het werk. Om deze reden zijn wij ook niet bang om “recycle-materiaal” te gebruiken in onze creaties. Of bijvoorbeeld een oud meubel helemaal op te knappen met een nieuwe stof. Het gaat er tenslotte niet om of iets “nieuw” of “oud” is. Wij maken tijdloze creaties die er mooi en elegant uitzien. Waar mensen van kunnen genieten. Waar je oog net even iets langer op gefocust blijft wanneer je een ruimte binnenstapt. Wij maken meubels met pure passie en pure liefde.

Alex <3 Marieke Andersen


About us in English.


The origin of A.M. Andersen

As “cliché” as it sounds, our story is so sincere. Namely the story of the love between two creative people who form the basis for the creation of A.M. Andersen. In addition to the love for each other, we also share a great passion for making / designing furniture, home accessories and everything that comes with it.

It all started in 2015 when Alex moved to the Netherlands and started training as a furniture maker at the HMC (Wood and Furniture College) in Amsterdam. This was a big step in the direction he had dreamed about for a long time. In Denmark, Alex has a diploma in painting training and gained work experience at various companies. During this period he produced a large amount of designs and prototypes, but could not let his creativity run wild there. It was time to stand on our own two feets and produce by ourselves.

Taking the process into our own hands, from start to finish, that’s how it had to be. During this period Marieke was retrained from hairdresser to upholsterer. She also followed this training at the HMC in Amsterdam. This has given her passion for creativity a new boost in the direction she had secretly longed for. She loves to renovate old chairs or sofas and to give new life to valuable objects with the most beautiful fabric. By joining forces we can realize unique projects together. We complement each other perfectly in all areas, so it is now time to introduce our self-designed designs to the furniture industry.


Our vision

The first step has been taken and the adventure in the furniture world can begin! The designs of A.M. Andersen are inspired by a mix of the cultures of Denmark and the Netherlands, creating a broad spectrum of styles. We introduce the Danish / Dutch design with a fresh look. We see A.M. Andersen as a new generation for luxury, abstract, out-of-the-box furniture / home accessories. Nothing is too crazy for us. Because we are open-minded in our designs, we can deliver a unique product for every idea, every sketch or every construction drawing. And everything is dressed in our own style.
Of course A.M. Andersen not the only one on the market.

There are already many designers who have made a name for themselves in the furniture industry. But what makes A.M. Andersen so unique? Our inspiration comes from the historic craftsmanship, the age-old craft where blood, sweat and tears were used to bring projects to success with love. Our designs are more contemporary. More rests on how the world looks like today.

Sustainability is high on our list. We are always looking for the most durable materials of the highest quality. We are environmentally conscious at work throughout the production process. For this reason, we are also not afraid to use “recycle material” in our creations. Or, for example, to completely refurbish an old piece of furniture with a new fabric. After all, it is not about whether something is “new” or “old”. We make timeless creations that look beautiful and elegant. That people can enjoy. What keeps your eye focused just a little longer when you step into a room. We make furniture with pure passion and pure love.

Alex <3 Marieke Andersen


Ontdek A.M. Andersen’s collectie en klik op een van de links. Explore A.M. Andersen’s collection and click on one of the links. Udforsk A.M. Andersens kollektion og tryk på et af linksne.


Volg ons ook op!